Älg

Skog- och Klövvilt är ett samarbete mellan flera skogsföretag och skogsägareföreningar. Den första versionen av utbildningen lanserades sommaren 2011. Sedan dess har utbildningen uppdaterats ett flertal gånger, den senaste gången i maj 2016.

Skog- och Klövvilt är i första hand avsedd för de jägare som jagar på våra marker. Utbildningen kan även användas som ett internt utbildningsmaterial och i andra undervisningssammanhang då den är tillgänglig för allmänheten via kategorin Övriga, se menyn till höger.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på sådant som du tycker saknas eller bör förbättras inför nästa version. Längst ned på varje sida i utbildningen och i den avslutande enkäten kan du delge oss dina synpunkter.

  • Holmen
  • Mellanskog
  • Norra Skogsägarna
  • Norrskog
  • SCA
  • Stora Enso Skog
  • Sveaskog
  • Södra
  • Lantbrukarnas Riksförbund