Älg

Skog och Klövvilt

- ett samarbete mellan flera skogsföretag och skogsägareföreningar.

Den första versionen av utbildningen lanserades sommaren 2011. Sedan dess har utbildningen uppdaterats ett flertal gånger, den senaste gången i maj 2016.

Skog- och Klövvilt var i första hand avsedd för de jägare som jagar på våra marker. Den riktar sig nu även till markägare, både de som jagar själva och de som upplåter sin jaktmark till andra. Utbildningen kan även användas som ett internt utbildningsmaterial och i andra undervisningssammanhang då den är tillgänglig för allmänheten via kategorin Övriga, se menyn till höger.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på sådant som du tycker saknas eller bör förbättras inför nästa version. Längst ned på varje sida i utbildningen och i den avslutande enkäten kan du delge oss dina synpunkter.

Välj skogsbolag eller Övriga i menyn till höger för att starta utbildningen! Är du anställd på något utav skogsbolagen når du utbildningen via din inloggning i Skötselskolan.

  • BillerudKorsnäs
  • Holmen
  • Mellanskog
  • Norra Skogsägarna
  • Norrskog
  • SCA
  • Stora Enso Skog
  • Sveaskog
  • Södra